Жарнама

«Қазақстандағы Бірінші» арнаға жарнама қабылдаумен TV Media Advertising Agency айналысады

Алматы, 050013
Республика алаңы, 13

Тел: +7(727) 3343468, 3343469, 3343470

Тел: +7 (727) 250 65 24, +7 701 740 02 55

www.tvmedia.kz

E-mail: reception@tvmedia.kz | ls@1tv.kz